Karlstad City Rotaryklubb

Grundades måndag 10 oktober 1988
Klubb 26031 - Distrikt 2335 - Charternummer Vi vill göra skillnad.

Vi är en Rotaryklubb som vill göra skillnad. Vi vill bidra till förändring genom att regelbundet möta och lära av varandra och andra. Vi tror det sker något stort i ett regelbundet möte mellan människor. Vår klubb är en mångfald av personligheter och åsikter. Vi strävar efter att representera olika yrken, kulturer, kön och åldrar och vi tror på det gränsöverskridande kamratskapet som får oss att växa, mogna och känna oss trygga i att vara dem vi är. Genom att vara goda ledare och samhällsmedborgare vill vi påverka vår värld i en riktning mot fred, tolerans och förståelse mellan människor.

Vi vill vara tydliga, unika men även ifrågasättande. Det innebär att vi aldrig tar någon åsikt, affärsöverenskommelse eller samhällsföreteelse för given. Vi söker sanningen, frågar oss om det som sker i vår värld och vår närhet är rättvist för alla parter, om det skapar fler vänskapsförhållanden och om det är till fördel för alla det berör. Våra ledord är omtanke utan baktanke. 

Vår gemenskap startade 1988 här i Karlstad. Vårt medlemskap bygger på regelbundna möten i syfte att lära känna varandra och förkovra oss genom goda föredrag och studiebesök. Vi roterar alla ledande poster mellan oss och stöder och hjälper varandra efter förmåga. Vi vill vara med och räcka ut en hjälpande hand till människor som behöver stöd genom att stödja lokala initiativ. 

Vi är med i en världsvid rörelse som startades i Chicago 1905 av några yrkesmän som ville lära av varandra. Man roterade både mellan varandras arbetsplatser och på klubbens olika poster, därav namnet Rotary. Genom vårt internationella nätverk vill vi vara med och skapa fred och förståelse mellan människor.

Det här är vi, Karlstad City Rotaryklubb. Det här står vi för. Om du fått frågan att bli medlem så ta tänk igenom om du känner att du kan ställa upp för våra värderingar. Om ditt svar är ja hälsar vi dig välkommen.

Karlstad City Rotaryklubb

Medlemmar

Aktiva medlemmar 43
- Herrar 26
- Damer 17
Paul Harris Fellow 4
Gästande rotarianer 0
Hedersmedlemmar 0
Andra kontakter 0

Adress

Västra Torggatan 2
65225 Karlstad
Sverige

karlstad-city@rotary.se

Kontakter